Вино турлари таснифи

Вино турлари таснифи

Маҳсулот номи

Маҳсулот таснифи

1.

Вино

- таркибида этил спиртининг ҳажмий улуши (қуввати) 8,5 фоиздан 22,0 фоизгача бўлган, бутун ёки майдаланган янги терилган узум ёки узум суслосини тўлиқ ёки қисман спиртли бижғитиш натижасида ишлаб чиқарилган, озиқ-овқат хомашёсидан ишлаб чиқарилган ректификатланган этил спирт, вино ёки узум спиртлари, вино ёки узум дистиллятлари, таркибида шакар мавжуд бўлган моддалар, табиий ёки табиийга яқин бўлган озиқ-овқат ароматизаторлари қўшилган ёки қўшилмаган виночилик маҳсулоти.

2.

Табиий вино

- таркибида этил спиртининг ҳажмий улуши (қуввати) 8,5 фоиздан 15,0 фоизгача бўлган ва этил спиртининг умумий ҳажмий улуши 15,0 фоиздан кўп бўлмаган, бутун ёки майдаланган янги терилган узум ёки узум суслосини тўлиқ ёки қисман спиртли бижғитиш натижасида ишлаб чиқарилган, қуюқлаштирилган узум шарбати ва (ёки) қуюқлаштирилган узум суслоси ва (ёки) қуюқлаштирилган ректификатланган узум суслоси ва (ёки) узум вакуум-суслоси қўшилган ёки қўшилмаган вино.

3.

Маҳсус вино

- таркибида этил спиртининг ҳажмий улуши (қуввати) 12,0 фоиздан 22,0 фоизгача бўлган, бутун ёки майдаланган янги терилган узум ёки узум суслосини тўлиқ ёки қисман спиртли бижғитиш натижасида ишлаб чиқарилган, озиқ-овқат хомашёсидан ишлаб чиқарилган ректификатланган этил спирти, вино ёки узум спиртлари, узум ёки вино дистиллятлари, узумдан ишлаб чиқарилган таркибида шакар мавжуд бўлган маҳсус моддалар қўшилган вино.

4.

Қайнар винолар

- таркибида этил спиртининг ҳажмий улуши (қуввати) 10,0 фоиздан 13,5 фоизгача бўлган, зич ёпилган сиғимларда узум суслосининг тўлиқ ёки қисман спиртли бижғиши ёки бижғиган узум суслосининг ва/ёки ишлов берилган табиий виноматериалларини иккиламчи бижғиши (шампанлаштириш) натижасида ҳарорат + 20°С бўлганида шиша идишдаги босим 300 кРа дан кам бўлмаган холда эндоген келиб чиқишга эга углерод диоксиди билан тўйинтирилган виночилик маҳсулоти. Қайнар винолар классик усулда шиша идишларда ҳамда резервуарларда (сиғимларда) шампанлаштириш усулларида ишлаб чиқарилади.

5.

Юқори сифатли қайнар вино

- таркибида этил спиртининг ҳажмий улуши (қуввати) 10,5 фоиздан 12,5 фоизгача бўлган, ҳарорат +20°С бўлганида шиша идишлардаги углерод диоксиди босими 350 кРа дан кам бўлмаган, зич ёпилган сиғимларда узумнинг Vitis vinifera турига тегишли белгиланган навларидан ёки белгиланган навлар аралашмасидан тайёрланган ишлов берилган табиий виноматериалларини иккиламчи бижғиши натижасида олинган кайнар вино.

6.

Етилтирилган табиий вино

- умум қабул қилинган технология бўйича тайёрланаган, истеъмол идишларига куйишдан олдин камида олти ой етилтирилиши шарт бўлган сифати яхшиланаган табиий вино.

7.

Коллекцион махсус вино

- мажбурий етилтириш муддати тугаб қадоқланганидан сўнг қўшимча камида уч йил махсус идишларида сақланган маҳсус вино.

8.

Газланган вино

- таркибида этил спиртининг ҳажмий улуши (қуввати) 9,0 фоиздан 12,5 фоизгача бўлган, таркибида шакар мавжуд бўлган моддалар қўшилган ёки қўшилмаган ҳолда ишлов берилган табиий виноматериалларни углерод диоксиди билан сунъий тўйинтириш йўли билан ишлаб чиқарилган ва ҳарорат +20°C бўлганида истеъмол идишдаги босим 300 kPa дан кам бўлмаган виночилик маҳсулоти.

9.

Вино ичимлиги

- этил спиртининг ҳажмий улуши 7 дан 22 фоизгача бўлган, углерод диоксиди билан тўйинтирилган ҳолда ёки тўйинтиришсиз, таркибида камида 50 фоиз вино ва (ёки) узум суслоси (шарбати) бўлган, озиқ-овқат хомашёсидан олинган рeктификациялaнгaн этил спирти, вино дистилляти, ректификатланган вино дистилляти, спиртланган узум суслоси (шарбати) (мистель), таркибида қанд бўлган маҳсулотлар, табиий ҳид-таъм моддалари, озиқ-овқат бўёқлари қўшилган ёки қўшилмаган ҳолда тайёрланган виночилик маҳсулоти

10.

Мевали (резавор-мева) вино

- этил спиртининг ҳажмий улуши 6 дан 15 фоизгача бўлган, (бир турдаги ёки бир неча турдаги) майдаланган меваларнинг ёки мева суслонинг, ёки тикланган концентрланган мева (резавор-мева) сокларининг тўлиқ ёки қисман бижғиши натижасида, таркибида қанд сақловчи маҳсулотларни қўшилган ёки қўшилмаган ҳолда тайёрланган мевали табиий вино. Узум ва узумдан қайта ишланган маҳсулотларини қўшиш тақиқланади.

11.

Мевали (резавор-мева) қайнар вино

- этил спиртининг ҳажмий улуши 6 дан 12,5 фоизгача ва шиша идишда(бутилка) 20°С ҳароратда углерод диоксиднинг босими камида 300 кПа бўлган, таркибида қанд бўлган маҳсулотлар қўшилган ҳолда, мевали суслонинг(шарбат) спиртли бижғиши ёки ишлов берилмаган хўраки мевали винонинг (виноматериалларнинг) иккиламчи бижғиш натижасида углерод диоксиди билан тўйинтирилган мевали вино.

12.

Мевали (резавор-мева) газланган вино

- таркибида этил спиртининг ҳажмий улуши (қуввати) 6,0 фоиздан 12,5 фоизгача бўлган, табиий мева материаллардан карбонат ангидрид билан сунъий равишда тўйинтирилган шакарли ёки шакари қўшилмаган ва +20°C ҳароратда камида 250 kPa босим бўлган идишларга карбонат ангидрид қўшилади.

13.

Мевали (резавор-мева) махсус вино

- этил спиртининг ҳажмий улуши 15 дан 22 фоизгача бўлган, янги мевали суслонинг ёки майдаланган янги меваларнинг (бир турдаги ёки бир неча турдаги) спиртли бижғиши натижасида, ёки хўраки ишлов берилмаган мевали винодан (виноматериаллардан) ёки бижғитилган-спиртланган мевали суслодан (мевали бижғитилган-спиртланган виноматериалдан, спиртланган мева шарбатидан), таркибида қанд бўлган маҳсулотлар, мева дистилляти ва (ёки) спиртланган мевали сусло (спиртланган мева шарбати), ёки озиқ-овқат хомашёсидан тайёрланган рeктификациялaнгaн этил спирти ёки ректификатланган мева дистилляти қўшилган ҳолда тайёрланган мевали вино.

14.

Бренди

- этил спиртининг ҳажмий улуши (қуввати) камида 36 фоиз бўлган, коньяк виноматериалини фракцион дистиллят қилиш йўли билан ёки коньяк виноматериалига коньяк дистилляти ёки вино дистилляти қўшган ҳолда фракцион дистиллят қилиш йўли билан олинган ва эман бочкаларда, бутларда, зангламас ва эмал сиғимларда эман клепкалари билан биргаликда, агар сиғимлар 1000 литрдан кам бўлган ҳолда камида 6 ойдан бир йилгача сақланган дистиллятлардан тайёрланган виночилик маҳсулоти. Сақлаш жараёнида махсус тайёрланган эман қипиқлари (щепа) эман клепкалари билан биргаликда ишлатиш рухсат этилади.

15.

Мевали (резавор-мева) бренди

- этил спиртининг ҳажмий улуши камида 37,5 фоиз бўлган, қадоқланмаган табиий хўраки мева виносини ёки қадоқланмаган табиий хўраки мева виносига бир хил номдаги мева дистилляти қўшилган ҳолда дистиллят қилиш йўли билан тайёрланган ва эман идишларида ёки сиғимларда эман ёғочига тегиб турган ҳолда камида ярим йил сақланган мева дистиллятларидан тайёрланган ва охирги жараёнида шакар қиёми ва карамел коллерлари қўшилган виночилик маҳсулоти.

16.

Ишлов берилган виноматериал

- ишлов берилмаган виноматериалга технологик ишлов бериш йўли билан олинган, истеъмол идишларига қуйишга ёки бошқа виночилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришга мўлжалланган, тайёр маҳсулот сифатида аҳолига сотилмайдиган қадоқланмаган вино. Ишлов берилган виноматериал табиий ёки маҳсус бўлиши мумкин.